News

 • Professor Valdas Pasiskevicius elected as OSA Fellow

  Published Dec 08, 2017

  Valdas Pasiskevicius Royal Institute of Technology (KTH), Sweden “for substantial contributions to the development of novel applications of structu...

  Read the article
 • Using fiber optics to study cells inside the body

  Published Dec 07, 2017

  Tiny optical fibers may help to make future cancer diagnosis and treatment more effective. This is the hope of researchers in a project on multifuncti...

  Read the article
 • Nytt nationellt forskningscenter för kvantteknologi

  Published Dec 07, 2017

  Nu är det klart att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) finansierar ett nytt forskningscentrum som KTH är en del av. Chalmers står som koordina...

  Read the article
 • Professor Fredrik Laurell invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

  Published Dec 06, 2017

  18 personer från akademi och näringsliv som valdes in som ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien vid den senaste Akademisammankomsten.

  Read the article
 • Laser Physics group is developing security system with THz technology for Algeria under NATO umbrell

  Published Oct 27, 2017

  For the first time, the NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme is supporting a multi-year research project with Algeria. The new activity...

  Read the article
 • APHYS-researcher, Gunnar Björk, speaks about teleportation on Swedish national radio

  Published Oct 02, 2017
  Read the article
 • Radio interview with Prof. Dutta

  Published Aug 30, 2017

  Fotokatalys går ut på att låta solljus bryta ner mikroplastpartiklar till ännu mindre beståndsdelar, till kol- och vätemolekyler som genom mineraliser...

  Read the article
 • Prof. Sebastian Lourdudoss is awarded IPRM

  Published Apr 25, 2017
  Read the article
 • Laserfysik i möjligt samarbete med Lettland

  Published Apr 25, 2017
  Read the article
 • Val Zwiller is awarded the Göran Gustafsson prize in physics 2017

  Published Apr 07, 2017

  Five young top researchers is awarded million prize! The Göran Gustsafsson prize is one of the most prestigious scientific prizes among young resea...

  Read the article
 • Nominering till Polhemspriset

  Published Feb 10, 2017
  Read the article
 • Nya KAW-anslag till professorer på Tillämpad Fysik

  Published Feb 10, 2017
  Read the article
 • Sweden's coldest place

  Published Feb 10, 2017
  Read the article
 • APhys professor comments on novel laser

  Published Feb 10, 2017
  Read the article
 • Laserfysikgruppen del i stort SSF-anslag

  Published Feb 10, 2017
  Read the article
 • Laserfysikgruppen del i nytt Wallenberganslag

  Published Feb 10, 2017
  Read the article
 • Prof. Gunnar Björk kommenterar Kinas uppskjutning av ”kvantsatelliten” QUESS

  Gunnar Björk
  Published Feb 10, 2017
  Read the article
 • Tv-stars at Applied Physics

  Published Feb 08, 2017
  Read the article
 • The Optical Society Elects Ursula Gibson as 2017 Vice President

  Published Feb 02, 2017
  Read the article
 • Assistant Professor Ilaria Testa at Cellular Biophysics gets funding from SSF

  Assistant Professor Ilaria Testa
  Published Feb 02, 2017

  Congratulations Ilaria to a 12 000 000 SEK grant from SSF!

  Read the article