Tv-stars at Applied Physics

Published Feb 08, 2017

Michael Fokine and Fredrik Laurell recently figuerd at the TV4 news due to their breakthrough with the 3D-scanner in glass.

" Så kallade 3D-skrivare används numera i många branscher, för snabba och billiga reservdelar till exempel. Plast är ett vanligt material men 3D-skrivare kan bygga med metall och biologiska material. Glas däremot har man ännu inte kunnat rå på. Men på Kungliga Tekniska Högskolan har forskare kommit på hur de ska hantera de enorma temperaturerna för glas. Ett genombrott som är viktigt för framtidens medicin." Källa: TV4

Top page top