Stenkrossen under avveckling

Trött på ökat buller från stenkrossen?

Published Jun 09, 2015

Mats Larsson, kommenterar stenkrossen 9 juni 2015:

Att bullret ökat beror antagligen på att grushögen, som också fungerade som bullerdämpare, minskar. Såvitt jag förstår så körs ingar stenar längre till området, men man ska krossa de som återstår. Enligt markägaren Akademiska hus ska stenkrossen vara avvecklad till den 31 augusti, 2015

Håll framförallt fönstren stängda, inte bara för ljudet, utan för att AlbaNovas ventilationssystem bygger på att fönstren är stängda.

Top page top