Radio interview with Prof. Dutta

Published Aug 30, 2017

Fotokatalys går ut på att låta solljus bryta ner mikroplastpartiklar till ännu mindre beståndsdelar, till kol- och vätemolekyler som genom mineralisering omvandlas till koldioxid och vatten.

Fotokatalys går ut på att låta solljus bryta ner mikroplastpartiklar till ännu mindre beståndsdelar, till kol- och vätemolekyler som genom mineralisering omvandlas till koldioxid och vatten.

I dag finns det få metoder att rena vatten från mikroplaster, alltså de plastpartiklar som är mindre än fem millimeter i diameter. Det man gör vid reningsverk är att låta en del av mikroplasterna sjunka till botten tillsammans med andra partiklar och sedimenteras. Även i naturen kan vissa plaster brytas ner med hjälp av solljus, men det tar mycket lång tid.

Det forskarna försöker göra är att skynda på nedbrytningsprocessen genom att konstruera ett filter med nanobeläggning av zinkoxid, som höjer ljusets verkningsgrad. Det färdiga filtret ska sedan kunna placeras till exempel vid reningsverkens utlopp.

Radio interwiew

Källa: SR