Professor Fredrik Laurell invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Published Dec 06, 2017

18 personer från akademi och näringsliv som valdes in som ledamöter i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien vid den senaste Akademisammankomsten.

Fredrik Laurell väljs in i avdelningen för Teknikens grunder och gränsområden. Han är professor i fysik vid KTH med inriktning mot laserfysik och fotonik. Fotoniken tillhandahåller nya metoder som påverkar flera teknikområden, från tillverkningsindustri och energisektorn till hälsa och kommunikation. Vid sidan av forskning och undervisning har Fredrik Laurell haft ett flertal tunga uppdrag för bland annat Kungl. Vetenskapsakademien, Svenska optiksällskapet och European Optical Society.

– Jag är mycket hedrad över att ha blivit invald i IVA, säger Fredrik Laurell. Jag hoppas kunna sprida kunskap om de nya ljustekniker som utvecklas idag och som stöper om många teknikområden. Vi är nu i fotonens århundrade och fotoniken förväntas få samma revolutionerande betydelse som elektroniken fick under 1900-talet.

För hela artikeln gå till: www.iva.se/publicerat/arton-personer-invalda-i-iva/