Nya KAW-anslag till professorer på Tillämpad Fysik

Published Feb 10, 2017

Projekt: ”Multifunctional fiber optics”
Beviljat anslag: 31 790 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Fredrik Laurell, KTH

Projekt: ”Molecular X-Ray Micro Imaging”
Beviljat anslag: 33 090 000 krono under fem år
Huvudsökande: professor Hans Hertz, KTH

Top page top