Nominering till Polhemspriset

Published Feb 10, 2017

Polhemspriset är Sveriges äldsta tekniska utmärkelse och förvaltas av Sveriges Ingenjörer. Det delas ut för teknisk innovation på hög nivå eller för genialisk lösning av ett tekniskt problem. Innovationen ska finnas tillgänglig på den öppna marknaden och vara konkurrenskraftig. Den ska även vara uthålligt miljövänlig.

Bland årets nominerade återfinns professor Hans Hertz. För mer information:  Om Polhemspriset

Pressmeddeande från Sveriges Ingenjörer (pdf 160 kB)

Top page top