Laserfysikgruppen del i stort SSF-anslag

Published Feb 10, 2017

Nu står det klart att forskare från KTH kan dela på 231 434 689 kronor i rambidrag inom de två forskningsprogrammet "Smarta system" och "Materialvetenskap – nya metoder för syntes och processing" (källa: kth.se).

Projekt: "Laserbaserade 3D printning och processning"
Summa: 29 627 388 kr
Mottagare: Fredrik Laurell, 070 - 788 19 11, fl@laserphysics.kth.se
Beskrivning: Målet med detta projekt är att etablera en miljövänlig, laserbaserad tillverkningsplattform i Sverige för tillämpningar inom områden som medicin och energi. Mer precist handlar forskningen om att utveckla laserbaserade tillverkningsmetoder för glas och glaskompositer. Kommande applikationer skulle kunna vara bioimplantat, medicinska sensorer och solceller.

Top page top