Laserfysikgruppen är del i ett nytt Wallenberganslag

Kvantfysik ska ge säker kommunikation

Published Oct 22, 2015

Professor Mohamed Bourennane vid Stockholms Universitet vill, tillsammans med andra forskare vid Stockholms universitet och KTH, utveckla ett helt säkert sätt att överföra information och samtidigt ta reda på mer om kvantfysikens grunder.

Kvantfysiken beskriver hur materiens minsta byggstenar uppför sig, här gäller inte samma klassiska fysiska lagar som vi är vana vid. I projektet ”Photonic Quantum Information” vill forskarna utveckla ett helt säkert sätt att överföra information genom att använda kvantmekaniska egenskaper hos fotoner, små ljuspartiklar.

Projektanslaget i korthet:

Laserfysikgruppen är del i ett nytt Wallenberganslag ”Photonic Quantum Information”

Beviljat anslag: 34 250 000 kronor under fem år

Huvudsökande: professor Mohamed Bourennane, Stockholms universitet

Medsökande: Fredrik Laurell, Sebastian Lourdudoss, Adán Cabello, KTH. Markus Hennrich, Stockholms Universitet

Read more here!

Top page top