Skip to main content

The Employee Survey 2018 - Medarbetarundersökning 2018

Please, take part of the result of this years employee survey för Applied Physics - click here! (pdf 518 kB)

Resultatet från medarbetarundersökningen för Tillämpad Fysik, se bilaga. (pdf 753 kB)

Page responsible:service@aphys.kth.se
Belongs to: Department of Applied Physics
Last changed: Jun 19, 2018