Arbetsmiljö - work environment

Länk till KTHs policies och dokument finns på KTHs centrala sidor.

Skyddsombud är 1 FoIng Thomas Frisk.

Huvudskyddsombud är Erik Edstam.

Infrakstrukturansvarig är Erik Edstam, SCI-kansli.