MAX IV får bidrag från VR

Nästan 1,9 miljarder kronor har beviljats för MAX IV från Vetenskapsrådet och Lunds universitet

Publicerad 2013-12-18

Drifts- och investeringsbidrag beviljade till MAX IV

Vetenskapsrådet har beviljat MAX IV i Lund 1,39 miljarder i driftbidrag för 2015-2018 plus 250 miljoner kronor som investeringsbidrag för nya strålrör (beamlines).

Länk till Vetenskapsrådet