Till innehåll på sidan

Jaime Rodrigo Navarro

Phase Noise Tolerant Modulation Formats and DSP Algorithm for Coherent Optical Systems

Tid: Fr 2017-06-09 kl 10.00 - 12.00

Föreläsare: Jaime Rodrigo Navarro

Plats: Room C, Electrum, Kistagången 16, Kista

Title: Phase Noise Tolerant Modulation Formats and DSP Algorithm for Coherent Optical Systems
Candidate: Jaime Rodrigo Navarro
Time: Friday June 9, 2017, at 10.00
Location: Room C, Electrum, Kistagången 16, Kista
Opponent: Assoc. Prof. Gabriella Bosco, Politecnico di Torino, Dept. of Electonics and Telecommunications, Torino, Italy
Supervisor: Prof. Sergei Popov

Innehållsansvarig:service@aphys.kth.se
Tillhör: Institutionen för Tillämpad fysik
Senast ändrad: 2017-05-17