Hans Hertz ny ordförande för MAX IV-laboratoriet

Publicerad 2013-12-20

Hallå Där, professor i biomedicinsk fysik Hans Hertz, KTH, som blivit utsedd till styrelseordförande för MAX IV-laboratoriet i Lund. Hur känns det?
– Hedrande, ansvarsfullt och alldeles utmärkt.