AlbaNova

Department of Applied Physics

The Department of Applied Physics is one of the largest departments in the School of Engineering Sciences. We're situated in AlbaNova University Center and Science for LIfe Laboratory.

The research at Department of Applied Physics is primarily experimental and often multi-disciplinary. Topics range from biological and medical physics over optical physics to applied quantum physics. Prominent areas include the science and technology of bioimaging, biomolecular spectroscopy, solid-state lasers, non-linear optics, ultrasonics, x-rays, nanostructures, nanophotonics and nanoelectronics.

Read more about us

Sweden's coldest place

A new large cryostat was successfully installed in the Quantun Nano Photonics group last week. It offers optical access at a chilly temperature of 8 mK, most probably the coldest place in Sweden.

APhys-professor interviewed by the Swedish Radio Broadcasting Corporation

Prof. Gunnar Björk comments on the launch of the Chinese QUESS satellite

On Aug. 17 China launched the Quantum Experiments at Space Scale (QUESS) satellite from the Jiuquan Satellite Launch Center in the Gobi desert. The satellite is equipped to do experimental tests of quantum key distribution over long distances, initially between Beijing and Xinjiang (2600 km) but eventually between Beijing and Vienna, Austria (7500 km). The satellite will also perform tests of quantum non-locality over the same distances. Björn Gunér from Swedish National Radio’s science program Vetenskapsradion interviews Prof. Gunnar Björk about the aim and the motivation for this space quantum experiment. The program is available here. The interview starts at 36 min 17 s into the audio file. 

Prof. Gunnar Björk kommenterar Kinas uppskjutning av ”kvantsatelliten” QUESS

Den 17 aug. skickades satelliten QUESS (Quantum Experiments on Space Scale) upp från raketbasen Jiuquan i Gobiöknen. Satelliten är utrustad för att experimentellt testa kvantkryptering över långa sträckor. Till att börja med kommer man att sända en kvantkryptonyckel mellan Beijing och Xinjiang (2600 km), men målet är att distribuera en nyckel mellan Beijing och Wien i Österrike (7500 km). Satelliten kommer också att användas för att testa kvantmekanikens ickelokalitet över samma sträckor. SR Vetenskapsradions Björn Gunér intervjuar prof. Gunnar Björk om syftet med, och motivet bakom, satelliten. Lyssna här. Intervjun börjar 36 min 17 s från programmets början. 

APhys professor comments on novel laser

Bacterial laser
Prof.Gunnar Björk comments on on Swedish national radio on a recently reported laser with its active material made from GFP (Green fluorescent protein) incorporated into an e-coli bacteria. Listen (in Swedish) at http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/?programid=406 
The original research report is published under Open access and can be found here

Bakterielaser
Prof. Gunnar Björk kommenterar i SRs Vetenskapsradio en ny rapporten om en laser vars aktiva material utgörs av GFP (grönt fluoroscerande protein) inkorporerat i en e-coli bakterie. Lyssna här http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/?programid=406 
Rapporten on e-colilasern är publicerad under ”Open access” och kan läsas här

Laserfysikgruppen del i stort SSF-anslag

Nu står det klart att forskare från KTH kan dela på 231 434 689 kronor i rambidrag inom de två forskningsprogrammet "Smarta system" och "Materialvetenskap – nya metoder för syntes och processing" (källa: kth.se).

Projekt: "Laserbaserade 3D printning och processning"
Summa: 29 627 388 kr
Mottagare: Fredrik Laurell, 070 - 788 19 11, fl@laserphysics.kth.se
Beskrivning: Målet med detta projekt är att etablera en miljövänlig, laserbaserad tillverkningsplattform i Sverige för tillämpningar inom områden som medicin och energi. Mer precist handlar forskningen om att utveckla laserbaserade tillverkningsmetoder för glas och glaskompositer. Kommande applikationer skulle kunna vara bioimplantat, medicinska sensorer och solceller.

Laserfysikgruppen är del i ett nytt Wallenberganslag

Professor Mohamed Bourennane vid Stockholms Universitet vill, tillsammans med andra forskare vid Stockholms universitet och KTH, utveckla ett helt säkert sätt att överföra information och samtidigt ta reda på mer om kvantfysikens grunder.

Kvantfysiken beskriver hur materiens minsta byggstenar uppför sig, här gäller inte samma klassiska fysiska lagar som vi är vana vid. I projektet ”Photonic Quantum Information” vill forskarna utveckla ett helt säkert sätt att överföra information genom att använda kvantmekaniska egenskaper hos fotoner, små ljuspartiklar.

Read more here!

Calendar

Deviation or suggestion

Have you seen or experienced something that deviates from how we at KTH should work with issues concerning the environment or related issues, aka deviations in the environmental friendly handling? Or do you feel we could do it better or in a better way? Please report through this form. You can also ask questions and submit improvement suggestions to the central environment group at KTH.

Report!

Defense of dissertations

Defense of dissertations

2016

Björn Koop successfully defended his thesis on June 15th!

Volodymyr Chmyrov successfully defended his thesis on June 13th!

Mårten Selin successfully defended his thesis on April 22nd!

Jonas Almlöf successfully defended his thesis on January 29th!

2015

Patrik Holmberg successfully defended his thesis on October 14th!

Staffan Tjörnhammar successfully defended his thesis on October 12th!

Peter Zeil successfully defended his thesis on September 25th!

Mathias Ohlin successfully defended his thesis on June 12th!

Ida Sadat Iranmanesh successfully defended her thesis on June 5th!

Elin Forslund seccessfully defended her thesis on May 29th!

Daniel Larsson successfully defended his thesis on April 24th!

Michele Manzo successfully defended his thesis on April 15th!

Li Li successfully defended her thesis on March 27th!

Daniel Forchheimer successfully defended his thesis on February 27th!

Athanasia Christakou successfully defended her thesis on January 30th!

Fredrik Uhlén successfully defended his thesis on January 23rd!

Master Programme Engineering Physics

Master Programme

Engineering Physics

Read more

Top page top