AlbaNova

Department of Applied Physics

The Department of Applied Physics is one of the largest departments in the School of Engineering Sciences. We're situated in AlbaNova University Center and Science for LIfe Laboratory.

The research at Department of Applied Physics is primarily experimental and often multi-disciplinary. Topics range from biological and medical physics over optical physics to applied quantum physics. Prominent areas include the science and technology of bioimaging, biomolecular spectroscopy, solid-state lasers, non-linear optics, ultrasonics, x-rays, nanostructures, nanophotonics and nanoelectronics.

Read more about us

Ljusfestival i Dome of visions 23 – 28 november

När vintermörkret lägger sig över Stockholm passar vi på att uppmärksamma ljuset. FN har utropat 2015 till ljusets år för att öka uppmärksamheten kring forskning kring ljus och utvecklingen inom ljusbaserad teknik och den betydelse som forskningar har för ett framtida hållbart samhälle. Forskning med koppling till ljuset spelar en avgörande roll när utmaningar inom energi, utbildning, jordbruk och hälsa och har spelat en stor roll för en revolutionerande utveckling inom medicin och kommunikationsteknik och ljuset har en central roll i framtidens samhällsbyggande.

Vi lyfter fram alla dessa aspekter i en serie föreläsningar. Vi kommer också att ha demonstrationer och utställningar under hela veckan. Kvällstid lyser vi upp Dome of Visions med hjälp av en ny installation som Ljuslaboratoriet på KTH producerar. Läs mer nedan.

Besök domeofvisions.se för mer information om Dome of Visions och våra spännande aktiviteter.

 
23/11 17.30 – 18.30 Light - a Solution to most of Mankind’s Challenges
Professor Fredrik Laurell, Laserfysik, KTH, berättar om ljusets stora betydelse när framtidens utmaningar ska mötas.
 
24/11 17.00 – 18.30 Energy and Light
Hur kan modern teknik och nya typer av belysning sänka energiförbrukningen? Med Federico Favero, Ljuslaboratoriet, KTH och Christofer Silfvenius, Energimyndigheten.
 
25/11 17.00 – 18.30 Light for health
Ljuset har en stor betydelse för vår hälsa både i förebyggande syfte och inom sjukvården. Med Professor Fredrik Laurell, KTH och Federico Favero, Ljuslaboratoriet, KTH.
 
26/11 17.00 – 18.30 Light in Arts and Architecture
Ljusets betydelse för arkitekturen och byggandet. Med Rodrigo Muro, Ljuslaboratoriet, KTH och curator Björn Norberg, Dome of Visions.
 
27/11 17.30 – 18.30 Light in science 
Aktuell ljusforskning presenteras av professor Gunnar Björk, KTH.
 
28/11 14.00 – 15:00 
Light particles heavily impacting our lives
Inspiring overview of how light particles, the photons, heavily impact information and communications, clean tech, lighting, industry and the life sciences. Med Pierre- Yves Fonjallaz, PhotonicSweden.
 
 
ABOUT THE INTERNATIONAL LIGHT YEAR
In proclaiming an International Year focusing on the topic of light science and its applications, the UN has recognized the importance of raising global awareness about how light-based technologies promote sustainable development and provide solutions to global challenges in energy, education, agriculture and health. Light plays a vital role in our daily lives and is an imperative cross-cutting discipline of science in the 21st century. It has revolutionized medicine, opened up international communication via the Internet, and continues to be central to linking cultural, economic and political aspects of the global society.

IYL 2015 programs will promote improved public and political understanding of the central role of light in the modern world while also celebrating noteworthy anniversaries in 2015—from the first studies of optics 1,000 years ago to discoveries in optical communications that power the Internet today.

This International Year will bring together many different stakeholders including scientific societies and unions, educational institutions, technology platforms, non-profit organizations and private sector partners.

Laserfysikgruppen är del i ett nytt Wallenberganslag

Professor Mohamed Bourennane vid Stockholms Universitet vill, tillsammans med andra forskare vid Stockholms universitet och KTH, utveckla ett helt säkert sätt att överföra information och samtidigt ta reda på mer om kvantfysikens grunder.

Kvantfysiken beskriver hur materiens minsta byggstenar uppför sig, här gäller inte samma klassiska fysiska lagar som vi är vana vid. I projektet ”Photonic Quantum Information” vill forskarna utveckla ett helt säkert sätt att överföra information genom att använda kvantmekaniska egenskaper hos fotoner, små ljuspartiklar.

Read more here!

Finally here!

Val Zwiller, Applied Physics "latest" professor, is finally here at KTH. Val and his crew, for now two PhD students, are working full time to finish the installation of the lab at AlbaNova.

Read Campi to learn more about Val and his research.

Framtiden är ljus

Tre forskare från Tillämpad fysik kunde höras i Vetenskapsradion i morse...

Klicka här för att höra!

Teacher of the year 2014

Martin Viklund apointed Teacher of the Year by the students at KTH!

Celebrating International Year of Light

The United Nations has declared 2015 as the International Year of Light and Light-based technologies (IYL2015) to raise international awareness of the importance of light for mankind and how light can help forming our future. For more information visit www.light2015.org or www.ljus2015.se

Calendar

Avvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur vi på KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete? Rapportera det här. Du kan också ställa frågor och lämna förbättringsförslag till centrala miljögruppen här.

Report!

Defense of dissertations

Defense of dissertations

Peter Zeil successfully defended his thesis on September 25th!

Mathias Ohlin successfully defended his thesis on June 12th!

Ida Sadat Iranmanesh successfully defended her thesis on June 5th!

Elin Forslund seccessfully defended her thesis on May 29th!

Daniel Larsson successfully defended his thesis on April 24th!

Michele Manzo successfully defended his thesis on April 15th!

Li Li successfully defended her thesis on March 27th!

Daniel Forchheimer successfully defended his thesis on February 27th!

Athanasia Christakou successfully defended her thesis on January 30th!

Fredrik Uhlén successfully defended his thesis on January 23rd!

Nicky Thilmann successfully defended his thesis on December 19th!

Master Programme Engineering Physics

Master Programme

Engineering Physics

Read more

Top page top