AlbaNova

Department of Applied Physics

The Department of Applied Physics is one of the largest departments in the School of Engineering Sciences. We're situated in AlbaNova University Center and Science for LIfe Laboratory.

The research at Department of Applied Physics is primarily experimental and often multi-disciplinary. Topics range from biological and medical physics over optical physics to applied quantum physics. Prominent areas include the science and technology of bioimaging, biomolecular spectroscopy, solid-state lasers, non-linear optics, ultrasonics, x-rays, nanostructures, nanophotonics and nanoelectronics.

Read more about us

Nominering till Polhemspriset

Polhemspriset är Sveriges äldsta tekniska utmärkelse och förvaltas av Sveriges Ingenjörer. Det delas ut för teknisk innovation på hög nivå eller för genialisk lösning av ett tekniskt problem. Innovationen ska finnas tillgänglig på den öppna marknaden och vara konkurrenskraftig. Den ska även vara uthålligt miljövänlig.

Bland årets nominerade återfinns professor Hans Hertz. För mer information:  Om Polhemspriset

Pressmeddeande från Sveriges Ingenjörer (pdf 160 kB)

Nya KAW-anslag till professorer på Tillämpad Fysik

Projekt: ”Multifunctional fiber optics”
Beviljat anslag: 31 790 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Fredrik Laurell, KTH

Projekt: ”Molecular X-Ray Micro Imaging”
Beviljat anslag: 33 090 000 krono under fem år
Huvudsökande: professor Hans Hertz, KTH

ADOPT day 2016

Welcome to ADOPT day 2016

Time: Wed 2016-10-19 09.00 - 18.00

Location: FD 5

Get a ph.d. with Stockholms Läns Landsting

Interested in getting a ph.d.? Check this out... Doktorera med landstinget (pdf 57 kB)

Calendar

Deviation or suggestion

Have you seen or experienced something that deviates from how we at KTH should work with issues concerning the environment or related issues, aka deviations in the environmental friendly handling? Or do you feel we could do it better or in a better way? Please report through this form. You can also ask questions and submit improvement suggestions to the central environment group at KTH.

Report!

Defense of dissertations

Defense of dissertations

2016

Tunhe Zhou successfully defended her thesis on October 14th!

Hao Xu successfully defended his thesis on September 29th!

Abinaya Priya Venkataraman successfully defended her thesis on September 23rd!

Björn Koop successfully defended his thesis on June 15th!

Volodymyr Chmyrov successfully defended his thesis on June 13th!

Simon Winter successfully defended his thesis on June 3rd!

Mårten Selin successfully defended his thesis on April 22nd!

Jonas Almlöf successfully defended his thesis on January 29th!

2015

Patrik Holmberg successfully defended his thesis on October 14th!

Staffan Tjörnhammar successfully defended his thesis on October 12th!

Peter Zeil successfully defended his thesis on September 25th!

Mathias Ohlin successfully defended his thesis on June 12th!

Ida Sadat Iranmanesh successfully defended her thesis on June 5th!

Elin Forslund seccessfully defended her thesis on May 29th!

Daniel Larsson successfully defended his thesis on April 24th!

Michele Manzo successfully defended his thesis on April 15th!

Li Li successfully defended her thesis on March 27th!

Daniel Forchheimer successfully defended his thesis on February 27th!

Athanasia Christakou successfully defended her thesis on January 30th!

Fredrik Uhlén successfully defended his thesis on January 23rd!

Master Programme Engineering Physics

Master Programme

Engineering Physics

Read more

Top page top