Till innehåll på sidan

Välkommen till repetitionskursen i matematik för optikerstudenter

Repetitionskursen ges ej mer i detta format

Men samma matematik-kunskaper är fortfarande aktuella för kurserna i optik och optometri för studenter på optikerutbildningen.

Basfakta om kursen

Lärobok

Utdelat material

Undervisning

Mix av föreläsningar och räknestuga.

Examination

Kursen är frivillig. Varje student ansvarar själv för att han/hon har/inhämtar tillräckliga matematikkunskaper för fortsatta studier på optikerutbildningen. Det finns även möjligheten att tillgodoräkna sig 0.1 poäng på tentan i Geometrisk Optik, genom att klara ett matematikprov, som innehåller standarduppgifter av det slag ni övat på under matematikkursen. OBS, ingen miniräknare är tillåten på provet. Denna möjlighet introduceras eftersom matematiken verkligen är viktig för att klara optik-kurserna.

Syfte

Kursen syftar till att repetera de grundläggande matematikkunskaper som är nödvändiga för vidare optikerutbildning samt ge en introduktion till approximationer som senare gås igenom under kursen i geometrisk optik.

Kursmaterial

Exempelsamling (pdf 546 kB)  med facit (pdf 452 kB)

Trigonometri (pdf 977 kB)

Räkneregler (pdf 190 kB)

Innehållsansvarig:Linda Lundström
Tillhör: Biomedical and X-ray Physics
Senast ändrad: 2019-08-13