Doktorandrådet

Doktorandrådet utgörs av doktorandrepresentanter från de olika avdelningarna på Tillämpad Fysik.

Doktorandrådet

Doktorandrepresentanter

Namn Grupp Epost Telefon
  BioMol    
  BioX    
  CellPhys    
  Laser    
  Nano    
Katarina Stensson QEO send email  
  QNP