Doktorandrådet

Doktorandrådet utgörs av doktorandrepresentanter från de olika avdelningarna på Tillämpad Fysik.

Doktorandrådet

Doktorandrepresentanter

Namn Grupp Epost Telefon
  BioMol    
  BioX    
  CellPhys    
  Laser    
  Nano    
Katarina Stensson QEO send email  
  QNP    
Top page top