Optikerutbildningens kurser på KTH

KTH, institutionen för Tillämpad fysik ger sex obligatoriska kurser på Karolinska Institutets optikerutbildning. Fem av de obligatoriska kurserna behandlar grundläggande och tillämpad optik och ges i årskurs 1 och 2:

Den sjätte obligatoriska kursen behandlar arbetsplatsoptometri och ges i årskurs 3, mer information om den finns på KI:s sidor om optikerutbildningen.

Vi har även hand om repetitionskursen i matematik, samt individuella fördjupningskurser och projektarbeten - kontakta oss ifall du är intresserad.

Praktisk information

Vi finns på AlbaNova universitetscentrum vid Roslagstull. Huvudentréns gatuadress är Roslagtullsbacken 21  karta (pdf 94 kB) . Här finns alla undervisningssalar som börjar på FR, FA, FB och FD, och de flesta lärare sitter på plan 2: gå ner två trappor från huvudentrén, sväng vänster, fortsätt förbi restaurangen och ner för en trappa till, ring på dörr A23 längst bort till vänster. Det är även här, vid de svarta borden utanför dörr A23, som vi träffas för laborationerna.

Datorsal (RB33) och mikrovågsugnar för att värma mat finns i huset närmast busshållplatsen, Roslagstullsbacken 33. Som optikerstudent får du även ett studentkonto på KTH, med bland annat email och tillgång till datorerna i datorsalen. För att aktivera ditt KTH konto behöver du legitimera dig hos KTH Entré.

Passerkort behövs för att komma in i många av lokalerna, läs här för mer information.

Alla studenter på optikerprogrammet hälsas varmt välkomna!

/ Linda, Anna, Peter

Top page top