Degree Project in Engineering Physics, first cycle (15 credits), at the Dept. of Applied Physics

Examensarbete inom Teknisk fysik, grundnivå (15 hp), vid Institutionen för Tillämpad fysik, VT-2020

Välkommen till Tillämpad fysiks sida för kandidatexjobb!

Kurskoder och kurswebb:  SK114X

Ämnesansvarig på tillämpad fysik: Carlota Canalias

Hur går det till när du KEX:ar vid Tillämpad fysik?

Normalt utförs projektarbetet i grupp (2 studenter/grupp). Varje grupp får en egen handledare.

På tillämpad fysik har vi tre gemensamma obligatoriska moment (exakta datum meddelas senare):

  • V 3. Projektstart möte (1,5 tim) på Tillämpad fysik: Vi går genom projektplanering, praktiska detaljer, etc.
  • V 10. Mid-term möte (1,5 tim): Vi reflekterar tillsammans över hur det har gått hittills, vad är kvar att göra, behöver någon projektplan revideras, vad ska man tänka inför rapportskrivnig etc.
  • V19. Repetition av muntliga presentationer. Vi gör en genrep av de muntliga presentationerna och ger individuell feedback, som förberedlse inför de programgemensamma presentationsdagarna.

Vad finns det för projekt?

Vi erbjuder projekt inom områdena optik, fotonik, biofysik, nanofysik, kvantteknologi, maskininlärning, materialfysik och halvledarfysik. Våra projekt kan vara labb- eller beräkningsbaserade, eller både och. Det finns tre typer av projekt:

- Delmoment av riktiga forskningsprojekt. Du är med i en forskargrupp och bidrar till ett större forskningsprojekt.

- Bygga demonstrator för till exempel Vetenskapens hus eller undervisning.

- Ingenjörsmässiga projekt (med ämne nära tillämpad fysiks forskningsområde).

I länkarna nedan finns information om de olika projekten som erbjuds nu (uppdateras löpande t.o.m. 1 novameber). Självklart är ni även välkomna med egna idéer eller önskemål om att jobba i en viss forskningsområde, eller utföra en egen projektidé.

Hur går det till att välja projekt vid Tillämpad fysik?

  1. Börja med att kolla de olika projek som erbjuds just nu. Vill du jobba hos tillämpad fysik, men hittar inte riktigt rätt, kontakta KEX ämnesansvarig , som kan hjälpa dig att hitta någonting som passar just dig.
  2.  Meddela KEX koordinator (Carlota) vilket projekt du vill ha och om du redan har en kamrat att jobba med. OBS! Först till kvarn gäller! Du får bekräftelse inom 2 dagar. Har du ingen grupp från början, hjälper vi dig att hitta en.
  3. Välj sedan ämnet tillämpad fysik vid formella valperioden för kursval 1-15 november.
  4. Inför kurstart, kommer KEX koordinator att kontakta alla studenter som KEX:ar vid tillämpad fysik med mer info samt meddela datum för institutionens obligatoriska moment.

Föreslagna projekt för VT2020

OPTIK OCH FOTONIK

Projektbeskrivning

3D-printing

Design, 3D-print and measure a sensor.

Projektbeskrivning (pdf 311 kB)

Deep UV laser lithography for nanostructuring

System design, and experimental validation of a research set-up.

Projektbeskrivning (pdf 296 kB)

Simulering av diffusion och elektrodeposition samt komplettering av instrumentstyrningssystem

Simulering samt utvärdera ett viktigt system för röntgenlinser.

Projektbeskrivning (pdf 166 kB)

Fotoluminscensen hos kvantprickar av kisel.

Studera av fotoluminscensen hos röntgenbestrålade kvantprickar av kisel.

Projektbeskrivning (pdf 27 kB)

Att väva en terahertz fiber

Projektet handlar om mikrofabrikation av Thz-fiber samt optisk karaktersiering av fibern.

Projektbeskrivning (pdf 209 kB)

Study of the flicker and the stroboscopic effects of lighting products

You will be building the setup, collecting data, as well as doing numerical analysis and finding the best procedure for characterization of light sources.

Projektbeskrivning (pdf 107 kB)

Lasrar skräddarsydda med ickelinjär optik

Gör en mikrostrukturerad elektrod i elektriskt ledande gummi.

Projektbeskrivning (pdf 179 kB)

Dual-angle Wavefront Sensor for Measurements on the Human Eye

Be part of a larger research project on understanding myopia. Evaluate and analyze the results from a wavefront sensor.

Projektbeskrivning (pdf 192 kB)

BIOFYSIK

Projektbeskrivning

Akustik levitering

Optimering av levitators design, samt undersökning av hur den fungerar

Projektbeskrivning (pdf 200 kB)

Ultraljudsdiagnostik

Design av utvärdering metodiken, bygga en vävnadsfantom, och mätta.

Projektbeskrivning (pdf 220 kB)

Koherent diffraktiv avbildning med röntgenlasrar – vad är en bra rekonstruktion?

Detta är ett forskningsrelaterat projekt som använder programmering för att analysera hur man kan avgöra om ett diffraktionsmönster håller hög kvalitet eller inte.

Projektbeskrivning (pdf 202 kB)

Network-based analysis of membrane protein structures

You will be given a set of membrane protein structures and will analyze them using python scripts.

Projektbeskrivning (pdf 412 kB)

Fluorescence Correlation Spectroscopy

In this project you will build an instrument for Fluorescence Correlation Spectroscopy.

Projektbeskrivning (pdf 112 kB)

Kvantteknologi

Projektbeskrivning

Quantum telecommunication

Hands-on practical work in aligning and optimizing complex cryogenic confocal spectroscopy setups.

Projektbeskrivning (pdf 353 kB)

Quantum photonic integrated circuits

Based on personal preferences of the students the project can vary from a simulation heavy project to nanofabrication and optical characterization of the designed circuits.

Projektbeskrivning (pdf 367 kB)

Quantum Memory

Learn how to build and characterize complex optical setups working at the quantum mechanical fundamental limit of single photons.
 

Projektbeskrivning (pdf 380 kB)

Hybrid superconductor-semiconductor optoelectronic devices

The project deals with fabrication of 2D semiconductors and nanowires for a research project.

Projektbeskrivning (pdf 275 kB)

Electrical transport in copper oxide micro- and nanostructures

The project work includes hands-on practical work on electrical device characterization using different experimental setups, including measurements at cryogenic temperatures.
Cu2O

Projektbeskrivning (pdf 386 kB)

Adaptive optics for quantum sensing lidar to monitor urban air quality

Contribute to create the first lidar system that measures air pollution using superconducting nanowire single photon detectors

Projektbeskrivning (pdf 249 kB)

3D optical imaging with single photon lidar to detect air pollution

Contribute to create the first lidar system that measures air pollution using superconducting nanowire single photon detectors

Projektbeskrivning (pdf 222 kB)

MATERIALFYSIK

Projektbeskrivning

Sensors for super-capacitor applications

In the project, you will design and develop a water conductivity sensor inhouse, in order to be able to measure a wide range of water salinity using a combination of configurable software and hardware design.

Projektbeskrivning (pdf 123 kB)

Intelligent supercapacitor for water purification

Build an algorithm and write the software for a microcontroller and/or
microprocessor. Develop a test hardware circuit coupled with the super-cap to verify the software functionality.

Projektbeskrivning (pdf 176 kB)

Development of Environmental Friendly Materials for Arsenic Sensing

Design and fabricate sensors based on nanostructured materials and natural organic compounds that can detect heavy metals like arsenic.

Projektbeskrivning (pdf 57 kB)

Naturally-Renewable-Biopolymer Coatings as an Environmental Solution

Develop sustainable, lowcost, non-toxic and environment-friendly
anticorrosive coatings on metal surfaces based on biopolymers.

Projektbeskrivning (pdf 328 kB)

Photocatalytic Degradation of Microplastics with Sunlight

Design, characterizion and construction of a device based photocatalytic materials to degrade microplastics in water using sunlight.

Projektbeskrivning (pdf 120 kB)

DEMONSTRATION OCH UTRUSTNING

Projektbeskrivning

Gör en svävande glob

Bygga en svävande glob, med speciellt fokus på reglerkretsen

Projektbeskrivning (pdf 181 kB)

Demonstration i klassisk fysik

Designa, bygg upp, och testa en demo för klassik fysik kursen.

Projektbeskrivning (pdf 335 kB)
 
THINKING OUTSIDE THE BOX

Projektbeskrivning

Thinking outside the box

Var en del av en forskningsgrupp

Projektbeskrivning (pdf 234 kB)

Vad säger studenterna som valt att KEX:a hos oss?

”Jag ville göra något praktiskt och valde därför tillämpad fysik.”

”Projektet var ganska fritt för oss att utforma…. egna initiativ uppmuntrades”

”Jag är supernöjd”

Låter det intressant eller vill du veta mer? Kontakta ämnesansvarig, som förmedlar kontakt till de olika projekt- och områdesansvariga.