Skip to main content

Planering och kursmaterial

Planering föreläsningar

Kursen består av 10 lektioner. Planeringen är preliminär, vissa avvikelser kan förekomma.

 1. Ljusets vågnatur + våglängd Se kap. 9 i boken, samt Föreläsning 1 (pdf 665 kB) .
 2. Dispersion + färgblandning. Se kap 2.8, 11.1-11.6 i boken, samt Föreläsning 2 (pdf 488 kB)
 3. Ljuskällor + fotometri. Se kap. 10.1-10.4 i boken, samt Föreläsning 3&4 (pdf 934 kB) .
 4. Fortsättning fotometri. Se kap. 10.5-10.13 i boken, samt anteckningar ovan.
 5. Avslutning fotometri + vågbegreppet. Se kap 9 i boken, samt Föreläsning 5 (pdf 637 kB) .
 6. Polarisation. Se kap 11.7-11.10 i boken, samt Föreläsning 6 (pdf 928 kB) .
 7. Antireflexbehandling. Se kap. 12.6 - 12.9 i boken, samt Föreläsning 7 (pdf 1.5 MB)  + presentation (pdf 304 kB)
 8. Antireflexbeahndling + övrig interferens. Se kap. 12.1- 12.5 i boken, samt Föreläsning 8 (pdf 727 kB) .
 9. Diffraktion. Se kap. 13.1-13.5 i boken, samt Föreläsning 9 (pdf 537 kB) .
 10. Diffraktion och upplösning. Se kap 13.6 i boken, samt Föreläsning 10 (pdf 540 kB) .

Kursmaterial

  Övningsuppgifter (pdf 636 kB)

Facit övningsuppgifter (pdf 815 kB)

Formelsamling fotometri (pdf 52 kB)

Översättningar fotometri (pdf 51 kB)

Ordlista (pdf 255 kB)

Planering räkneövningar

 1. Dispersion. Övning 1 (pdf 461 kB)
 2. Fotometri. Övning 2 (pdf 557 kB)
 3. Fotometri. Övning 3 (pdf 541 kB)
 4. Polarisation. Övning 4 (pdf 620 kB)
 5. Repetition - mentometrar. Övning 5 (pdf 423 kB)
 6. Antireflexbehandling. Övning 6 (pdf 543 kB)
 7. Diffraktion och upplösning. Övning 7 (pdf 687 kB)
 8. Diffraktion och upplösning. Övning 8 (pdf 571 kB)
 9. Tentaövning. Övning 9 (pdf 709 kB)
Page responsible:Linda Lundström
Belongs to: Biomedical and X-ray Physics
Last changed: Nov 22, 2018