Skip to main content

Optikerutbildningens kurser på KTH

KTH, institutionen för Tillämpad fysik ger obligatoriska kurser på Karolinska Institutets optikerutbildning  i grundläggande och tillämpad optik.

För studenter som börjar/ har börjat årskurs 1 HT19 eller senare ges följande kurser (mer information i canvas):

Vi erbjuder även individuella fördjupningskurser och projektarbeten - kontakta oss ifall du är intresserad!

För studenter som påbörjat utbildningen HT18 eller tidigare:

Vi har även hand om delar av den obligatoriska kursen Arbetsplatsoptometri , mer information om den finns på KI:s sidor om optikerutbildningen.

Praktisk information

Vi finns på AlbaNova universitetscentrum  vid Roslagstull. Huvudentréns gatuadress är Roslagtullsbacken 21  karta (pdf 94 kB) . Här finns alla undervisningssalar som börjar på FR, FA, FB och FD, och de flesta lärare sitter på plan 2: gå ner två trappor från huvudentrén, sväng vänster, fortsätt förbi restaurangen och ner för en trappa till, ring på dörr A23 längst bort till höger. Det är även här, vid de svarta borden utanför dörr A23, som vi träffas för laborationerna.

Alla studenter på optikerprogrammet hälsas varmt välkomna!

/ Linda  och Peter